Duurzaam Red Cedar

De log homes van Canada Huis komen uit Canadese bosgebieden met een duurzaam bosbeheer.

Duurzaam

Energie besparen is goed, ecologisch bouwen is beter! Waar gekapt wordt moet ook weer worden geplant volgens de Canadese wet. Alleen al in de provincie Britisch Columbia in Canada worden er elk jaar 200 miljoen stekjes geplant. In heel Canada zijn dat er 650 miljoen. In Canada heb je oer bossen (old growth forest) daar staan Red Cedar bomen van 350 jaar oud die wel 75 meter hoog zijn en een omvang van wel 7 meter hebben. In Canada hoeft men geen oerbossen meer te kappen om te voorzien in de houtproductie. Inmiddels wordt er hout gekapt uit aangeplante bossen (new growth forest). Overontginning is dus uitgesloten.

Als je duurzaam wilt bouwen, dien je de ecologische effecten op lange termijn te kennen. Hier gaat het er niet alleen om na te gaan welke besparingen er op ecologisch gebied plaats vinden, maar ook welke invloed de vervaardiging van de bouwmaterialen op de ecologie hebben. Dit laatste aspect wordt vaak vergeten.

Het log home is gemaakt van een natuurlijk aangroeimateriaal in harmonie met de natuur, terwijl vaak de andere bouwmaterialen gebaseerd zijn op eerst plunderen uit de natuur en dan dumpen in de natuur. Om een “passief” huis te bouwen uit bouwmaterialen, die niet meer aangroeien en vervuilend zijn, is in tegenspraak met duurzaam bouwen. Daarnaast is houtbouw de bouwwijze die de minste energie vraagt. Vrij logisch, hout is immers al in zijn onbewerkte vorm een afgewerkt product. Zo ligt het energieverbruik om een houten woning te produceren zeven keer lager dan zijn bakstenen variant.

Daarbij komt nog dat houten huizen volledig droge constructies zijn. Ter vergelijking: een gemetselde woning moet gedurende verschillende maanden de 15.000 liter water 'uitzweten' die werden gebruikt bij beton, mortel en bepleistering. Een hot item uit het Kyoto-verdrag vormt de CO2- emissie. Zo is het mogelijk huizen en andere gebouwen neer te zetten van massieve stammen, die energieneutraal zijn. Een log home, verbetert de atmosfeer. Dit wordt met geen ander bouwmateriaal bereikt.

In Noord-Amerika en Scandinavië zijn meer dan 90% van de woningen opgetrokken in hout. Deze huizen zijn zo goed geïsoleerd dat ondanks de strenge winters in het noorden, de woningen maar half zoveel energie verbruiken voor de verwarming in vergelijking met een gezin in de Benelux. Daarbij geeft hout een gevoel van warmte, dat aanzet tot "cocooning". Het gaat om een verschijnsel waarvan het effect meetbaar is: in een houten huis leven gezinnen in een omgevingstemperatuur die lager is (normaal twee graden) dan in huizen opgebouwd van andere materialen, terwijl ze hetzelfde warmtegevoel ervaren.

Het log home is dus een ecologische topper!